Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học thông báo kết quả thi tuyển sinh cao học như sau: