Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, nhằm đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy; từ ngày 16/3/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai giảng dạy online trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường.Để ứng phó với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Lâm nghiệp đã quyết định tiếp tục triển khai học kỳ II năm học 2019-2020 bằng hình thức học trực tuyến đối với bậc đào tạo đại học ở cả hai cơ sở tại Hà Nội và Phân hiệu tỉnh Đồng Nai.

Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến; chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tập huấn cho cán bộ giảng viên và hướng dẫn sinh viên được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm. Với đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, có năng lực CNTT tốt, tâm huyết. Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn toàn có đủ điều kiện để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến ở tất cả các ngành học.