Search

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu Người ký
487/TB-ĐHLN-KHCN

26/03/2020

Thông báo (TB)

Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai tỉnh Gia Lai năm 2021

GS.TS Phạm Văn Chương

508/TB-ĐHLN-HCTH

31/03/2020

Thông báo (TB)

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

GS.TS Trần Văn Chứ

1026/QĐ-BNN-TCCB

24/03/2020

Quyết định (QĐ)

V/v giải thể Trường Trung cấp Lâm nghiệp tây Nguyên trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Xuân Cường