Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023.

Theo đó, số lượng cần tuyển là 69 chỉ tiêu vào 18 ban quản lý rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 10-5 đến hết 17 giờ ngày 10-6-2023. Thí sinh có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở Nông nghiệp và PTNT (số 24 Quang Trung, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Gia Lai tuyển 69 viên chức làm việc tại các ban quản lý rừng ảnh 1

Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng 69 chỉ tiêu vào 18 ban quản lý rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Phương Vi

Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển theo 2 vòng: vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 sẽ tiến hành phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút và không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Nguồn: baogialai.com.vn