MÃ NGÀNH: 7620110

1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Khoa học cây trồng; Có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; Có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; Khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về lựa chọn cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, có sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

2. Chương trình đào tạo

  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Chuyên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng
  • Nội dung chương trình: 140 tín chỉ

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Xã hội có nhu cầu về kỹ sư Khoa học cây trồng

4. Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

– Các Viện, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học từ cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về nông nghiệp, sSở nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh thành phố, phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế cấp huyện.

– Giảng dạy tại các Viện, Trường đại học, cao đẳng, trung cập  và dạy nghề các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học cây trồng,

– Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

– Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như Jica, Counterpark…..

 

Tổ hợp môn xét tuyển

•    A00: Toán, Vật lí, Hóa học
•    B00: Toán, Hóa học, Sinh học
•    A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
•    D01: Toán,Văn, Tiếng Anh