1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu công tác Quy hoạch, Trắc địa bản đồ, Quản lý nhà nước về đất đai trong thời đại công nghệ 4.0.

2. Chương trình đào tạo

  • Tên ngành: Tiếng Việt: Quản lý đất đai
  • Tiếng Anh: Land Management
  • Mã số ngành đào tạo: 785010
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Kỹ sư Quản lý đất đai
  • Nội dung chương trình: Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo là 136 tín chỉ.

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tao:

Thực tế cho thấy, Quản lý đất đai là ngành có vị trí việc làm cao hiện nay, công việc hấp dẫn đối với lực lượng lao động trẻ. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai đến từ việc trực tiếp tham gia thị trường nhà đất, đo vẽ thành bản đồ, xây dựng CSDL đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, định giá đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… Đây là một công việc ổn định, có thu nhập cao.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên viên tốt nghiệp

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai gồm:

– Tại các cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai từ cơ sở đến TW: Cán bộ địa chính xã, Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ CSDL, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai, Sở TNMT, Bộ TNMT.

– Tại các đơn vị, công ty tư vấn về lĩnh vực: Khảo sát, Đo đạc thành lập bản đồ, Lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trắc địa công trình xây dựng, điều tra đánh giá tài nguyên thiên nhiên…

– Tại bộ phận định giá Bất động sản tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm công ty về Bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản, quản lý khai thác chung cư và khu đô thị. Trung tâm Kinh doanh địa ốc, các Công ty kinh doanh bất động sản, Công ty môi giới bất động sản, Ban quản lý các dự án có liên quan đến sử dụng đất…

- Các Trường cao đẳng, đại học, Viện nghiên cứu về lĩnh vực Quản lý đất đai và TNMT.

Tổ hợp môn xét tuyển

•    A00: Toán, Lý, Hóa
•    A01: Toán, Lý, Anh
•    B00: Toán, Sinh, Hoá
•    D01: Toán,Văn, Anh