Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai công bố điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2023, xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi Tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai (mã trường LNA).

TT Tên ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Kết quả học tập THPT (học bạ) Điểm thi tốt nghiệp THPT
1 Kế toán 7340301 A00; B00; C15; D01 18,0 15,0
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; B00; C15; D01 18,0 15,0
3 Lâm sinh 7620205 A00; A01; B00; D01 18,0 15,0
4 Khoa học cây trồng  7620110 A00; A01; B00; D01 18,0 15,0
5 Bảo vệ thực vật 7620112 A00; A01; B00; D01 18,0 15,0
6 Quản lý đất đai 7850103 A00; A01; B00; D01 18,0 15,0