http://vnuf3.edu.vn/images/anh01/ts2020.jpg

Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở Tây Nguyên thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh đại học theo ngành và theo tổ hợp môn xét tuyển (Địa chỉ: Tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - vị trí trước đây là Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên đã giải thể)

 

 

 Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020