Sáng ngày 18/12/2021 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn công tác, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa.

Tiếp đón Bộ trưởng, Ban giám đốc Phân hiệu gồm TS. Nguyễn Quốc Phương - Phó Giám đốc, TS. Ngô Văn Long - Phó Giám đốc cùng viên chức quản lý các đơn vị của Phân hiệu.

Đại diện Ban Giám đốc, TS. Nguyễn Quốc Phương - PGĐ Phân hiệu giới thiệu sơ qua về Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai và báo cáo một số kết quả về tuyển sinh, đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Tại buổi thăm và làm việc, sau khi lắng nghe phát biểu của Lãnh đạo các Vụ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa, Bộ trưởng đã chỉ đạo, định hướng và bày tỏ quan điểm về một số vấn đề liên quan đến việc “đặt hàng” đối với Phân hiệu đóng chân trên địa bàn đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo cho cán bộ Nông Lâm nghiệp cấp xã cấp huyện, các Hợp tác xã. Phối hợp tổ chức tọa đàm đối với các Hội doanh nghiệp và các trường, để bàn luận trao đổi về một số nội dung đào tạo nhằm xác định những đề án nào được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí đào tạo, và Hội doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ đào tạo. Đặc biệt đối với vùng Tây Nguyên, hướng đến sự phát triển bền vững nên để bà con các dân tộc thiểu số bản địa tham gia lao động vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội. Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp khi đầu tư các dự án vào tỉnh nhà. Mở ra cơ hội nghề nghiệp cho người dân trong vùng đồng thời cũng chính là mở ộng thương hiệu cho doanh nghiệp. Cụ thể, khi các doanh nghiệp về đầu tư, ngoài sự tác động xã hội cũng cần tạo sự lan tỏa đến các Hợp tác xã, các doanh nghiệp có thể xây dựng những Nhà Văn hóa để bà con lao động có thể đến đó sinh hoạt cộng đồng, kết hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng, tạo sự phát triển gắn kết cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững lâu dài mang tính chiến lược cao.

Phân hiệu chủ động liên hệ với các Hợp tác xã, doanh nghiệp mở ra những lớp với chương trình đào tạo ngắn ngày để phổ biến kiến thức cơ bản cho bà con, nhằm nâng cao dân trí, nhận thức cũng như kỹ năng cho bà con trong sản xuất.

Trên đây là nội dung chính của buổi làm việc của Bộ trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc

 TS. Nguyễn Quốc Phương - PGĐ Phân hiệu phát biểu tại buổi làm việc

Ngô Thanh Vân