Thực hiện công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 2023, sáng 13/10/2022, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” dành cho tân sinh viên khóa 67.

Tham dự buổi khai mạc có: TS. Ngô Văn Long - Phó Giám đốc Phân hiệu; Lãnh đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể tân sinh viên khóa 67.

Tân sinh viên K67 tham dự “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên”

“Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” đầu khoá học cho tân sinh viên K67 được diễn ra trong 01 tuần, bắt đầu từ ngày 13/10/2022 nhằm mục đích nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Giúp cho sinh viên hiểu về Nhà trường, nắm chắc các quy chế, quy định về đào tạo, công tác sinh viên, chế độ chính sách, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

TS. Ngô Văn Long - Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu chào mừng

Phát biểu tại buổi khai mạc, TS. Ngô Văn Long thay mặt lãnh đạo Phân hiệu nhiệt liệt chúc mừng toàn thể tân sinh viên đã trúng tuyển vào Phân hiệu; giới thiệu sơ bộ về quá trình xây dựng, phát triển; sứ mạng, tầm nhìn; hình thức, quy mô đào tạo; cơ cấu tổ chức; những thành tựu đáng tự hào của Phân hiệu và trường ĐHLN tới toàn thể tân sinh viên. Thầy cũng nhấn mạnh, môi trường ở trường Đại học là môi trường học mới khác với môi trường THPT, do đó ngay từ đầu các em sinh viên cần xác định và xây dựng cho bản thân một động cơ, kế hoạch học tập thật tốt; Ngoài nhiệm vụ học tập, mong rằng các em sẽ tích cực rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống, tham gia các hoạt động do Phân hiệu tổ chức, đặc biệt là rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức ngành ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bên cạnh đó, Thầy cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên giúp đỡ tận tình để các em tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập, ổn định việc học tập.

Một số hình ảnh buổi khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên”: