Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11, ngày 05/11/2022 Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai kết hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Chi Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tổ chức phiên toà giả định "Xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy" tại hội trường Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

D:\bai viet\Phiên tòa giả định Tòa án tỉnh ngày 5-11-2022\IMG_4644_resize.JPG

Hội đồng xét xử phiên tòa giả định.

Trong quá trình tổ chức đã đưa ra nhiều câu hỏi về diễn biến phiên toà cũng như hiểu biết về pháp luật của các đoàn viên, thanh niên và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên của Phân hiệu. Qua đây nâng cao nhận thức của sinh viên góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Một số hình ảnh của phiên tòa

D:\bai viet\Phiên tòa giả định Tòa án tỉnh ngày 5-11-2022\IMG_4635_resize.JPG

 D:\bai viet\Phiên tòa giả định Tòa án tỉnh ngày 5-11-2022\IMG_4648_resize.JPG

 D:\bai viet\Phien tòa giả định của TAND huyện Chư Sê ngày 29-10-2022\312084541_5651685628280125_3124443456955552782_n.jpg

 D:\bai viet\Phiên tòa giả định Tòa án tỉnh ngày 5-11-2022\IMG_4652_resize.JPG