Ngày 27/12/2022, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) tại tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức (VC), người lao động (NLĐ) năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tới dự Hội nghị có PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu; 2 Phó Giám đốc Phân hiệu: TS. Nguyễn Quốc Phương và TS. Ngô Văn Long; TS. Huỳnh Nhân Trí, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu cùng toàn thể VC, NLĐ Phân hiệu. 

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, tất cả VC, NLĐ trong Phân hiệu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hương nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Phân hiệu do TS. Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu trình bày; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị do TS. Huỳnh Nhân Trí, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trình bày; Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 do đồng chí Phạm Bá Tỏa, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính, Kế toán trình bày; Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân (TTND) năm 2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban TTND 2020-2022 do đồng chí Lương Ngọc Hải, Trưởng Ban trình bày.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai.

TS. Nguyễn Quốc Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 

 Bản báo cáo đã nêu ra những Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác 2022, nhấn mạnh về công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng; công tác tổ chức, bộ máy nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động cũng được Phân hiệu quan tâm. Trong đó công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ảnh hưởng sống còn đến sự tồn tại và phát triển của Phân hiệu. Phân hiệu đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động; bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác xúc tiến tuyển sinh; Tiếp tục rà soát, tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh; tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của các phương thức tuyển sinh hàng năm làm cơ sở đề xuất các phương thức mới, các phương thức đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyển sinh.

Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo: Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới nội dung, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy thông qua việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triển khai thí nghiệm, thực hành, thực tập nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội.

Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng và phát triển nguồn lực theo hướng chuyên sâu có khả năng khai thông các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, bộ và các nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường gắn kết hoạt động NCKH với đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thông qua tập thể các nhà nghiên cứu, tăng cường các hoạt động nghiên cứu như, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật…; tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho KHCN, mở rộng hợp tác NCKH với các địa phương, đơn vị.

Thay mặt Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực và thành quả một năm hoạt động trên nhiều mặt của Phân hiệu. Bên cạnh đó, Thầy cũng nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng năm 2023, tầm nhìn chiến lược trong những năm tới của Phân hiệu; Với cương vị là Giám đốc Phân hiệu, PGS. TS Bùi Thế Đồi cũng đã giải đáp ý kiến thảo luận từ Hội nghị VC, NLĐ và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Phân hiệu.

 

  Thay mặt Lãnh đạo Trường đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu đã phát biểu và tặng Lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

 

TS. Huỳnh Nhân Trí, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị

TS. Ngô Văn Long - Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu

Các đơn vị chức năng báo cáo tại Hội nghị:

Ông Lương Ngọc Hải - Trưởng Ban thanh tra nhân dân Phân hiệu báo cáo hoạt động 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Ông Phạm Bá Tỏa - Phó trưởng Phòng, phụ trách phòng Kế toán, Tài chính báo cáo công tác Tài chính năm 2022 và dự kiến kế hoạch tài chính 2023

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024, gồm 03 đồng chí: Lại Văn Thọ, Phan Ngọc Phương và Lê Thị Trang.

 Ban TTND nhiệm kỳ 2022-2024

Các VC, NLĐ phát biểu ý kiến tại Hội nghị:

 Kết thúc Hội nghị, TS. Huỳnh Nhân Trí - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể VC, NLĐ ở mọi vị trí công tác trong Phân hiệu, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Phân hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023, tiếp tục phát triển nhanh, vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Hội nghị VC, NLĐ Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai năm 2022 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể VC, NLĐ quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học mới.