Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp, Trong hai ngày 08 và 09/7/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho 22 học viên khóa K28B3, K29A3 chuyên ngành Lâm học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

 Tham dự các buổi bảo vệ luận văn có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của chuyên ngành Lâm học theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực lâm học, lâm sinh.

 

Các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp.

Sau buổi Lễ khai mạc, các học viên trở về hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo thứ tự trong danh sách. Tại phiên bản vệ, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp. Trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, các thành viên hội đồng đã đánh giá, phản biện, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của từng học viên.

 

Các thành viên hội đồng đánh giá, phản biện, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của học viên

Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp khóa K28B3, K29A3 chuyên ngành Lâm học: các học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành tốt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra. Hội đồng đánh giá và kết luận 22 học viên ngành Lâm học đã bảo vệ thành công luận văn xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học của Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: