Thực hiện Kế hoạch đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp, trong hai ngày 15 và 16/9/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên ngành Quản lý kinh tế tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Tham dự các buổi bảo vệ luận văn có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của ngành Quản lý kinh tế theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kinh tế.

Các học viên lần lượt trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp.

Sau buổi Lễ khai mạc, các học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo thứ tự trong danh sách. Tại phiên bảo vệ, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp. Trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, các thành viên hội đồng đã đánh giá, phản biện, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của từng học viên.


Các thành viên Hội đồng đánh giá, phản biện, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của học viên

Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý kinh tế đợt này: các học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành tốt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn phù hợp với ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra. Hội đồng đánh giá và kết luận, trong đợt này tại Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai có 13 học viên ngành Quản lý kinh tế đã bảo vệ thành công luận văn xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Lâm nghiệp.

 Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: