Ngày 28/12/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên lớp QĐ29A3 khóa 29, chuyên ngành Quản lý đất đai tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi bảo vệ luận văn có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của chuyên ngành Quản lý đất đai theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực Quản lý đất đai.

 

Các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp.

Giai đoạn bảo vệ luận văn thạc sĩ và chỉnh sửa bản cuối, đây là bước cuối cùng cũng được coi là bước quan trọng nhất để hoàn thành luận văn thạc sĩ. Ngay sau buổi Lễ khai mạc, các học viên tiến hành bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại hội đồng. Tại phiên bảo vệ, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp. Hội đồng đã đặt ra nhiều những câu hỏi khó, nhưng các học viên đã vượt qua thử thách, bảo vệ thành công những nghiên cứu và ý tưởng của mình. Trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, các thành viên hội đồng đã phản biện, đánh giá, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của từng học viên.

  

Các thành viên hội đồng phản biện, đánh giá, góp ý về nội dung các công trình nghiên cứu của học viên

Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai: các học viên đã có sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và hoàn thành tốt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra. Hội đồng đánh giá và kết luận tất cả học viên đã bảo vệ thành công luận văn xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Lâm nghiệp…

Xin chúc mừng các học viên ngành Quản lý đất đai tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt quá trình bảo vệ luận văn.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: