Ngày 08/01/2024, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) tại tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức (VC), người lao động (NLĐ) năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tới dự Hội nghị có PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu; TS. Nguyễn Quốc Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; TS. Ngô Văn Long - Phó Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Phạm Bá Tỏa, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu cùng toàn thể VC, NLĐ Phân hiệu. 

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, tất cả VC, NLĐ trong Phân hiệu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Phân hiệu do PGS.TS Bùi Thế Đồi, Giám đốc Phân hiệu trình bày; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 do đồng chí Phạm Bá Tỏa, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trình bày; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị do đồng chí Phạm Thị Hoài - Đoàn chủ tịch trình bày;  Báo cáo công tác tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 do đồng chí Phạm Bá Tỏa, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính, Kế toán trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) năm 2023 do đồng chí Phan Ngọc Phương, Trưởng Ban TTND trình bày.


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Thế Đồi, Giám đốc Phân hiệu thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai.


PGS.TS Bùi Thế Đồi, Giám đốc Phân hiệu trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

 Bản báo cáo đã nêu ra những Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác 2023, nhấn mạnh về công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng; công tác tổ chức, bộ máy nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động cũng luôn được Phân hiệu quan tâm. Trong đó công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của Phân hiệu.

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác xúc tiến tuyển sinh; Tiếp tục rà soát, tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh; tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của các phương thức tuyển sinh hàng năm làm cơ sở đề xuất các phương thức mới phù hợp hơn, các phương thức đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyển sinh.

Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo: Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới nội dung, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy thông qua việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, coi trọng thực hành, thực tập nghề nghiệp; thực hiện tốt học kỳ doanh nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng, thái độ và hình thành năng lực nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo.

Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng và phát triển nguồn lực theo hướng chuyên sâu có khả năng khai thông các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, bộ và các nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường gắn kết hoạt động NCKH với đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thông qua tập thể các nhà nghiên cứu, tăng cường các hoạt động nghiên cứu như, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật…; tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho KHCN, mở rộng hợp tác NCKH với các địa phương, đơn vị.

  Thay mặt Lãnh đạo Trường đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu đã phát biểu và tặng Lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực và thành quả một năm hoạt động trên nhiều mặt của Phân hiệu. Bên cạnh đó, Thầy cũng nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng năm 2024, tầm nhìn chiến lược trong những năm tới của Phân hiệu; Với cương vị là Giám đốc Phân hiệu, PGS. TS Bùi Thế Đồi cũng đã giải đáp ý kiến thảo luận từ Hội nghị VC, NLĐ và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Phân hiệu.

 

 
Đồng chí Phạm Thị Hoài - Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị

 

Đồng chí Phạm Bá Tỏa, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và trao tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Trường ĐHLN các các đoàn viên Xuất sắc

Các đơn vị chức năng báo cáo tại Hội nghị:

 

Đồng chí Phan Ngọc Phương - Trưởng Ban TTND Phân hiệu báo cáo hoạt động của Ban TTND 2023 và định hướng hoạt động năm 2024


Đồng chí Phạm Bá Tỏa - Phó trưởng Phòng, phụ trách phòng Kế toán, Tài chính báo cáo công tác Tài chính năm 2023 và dự kiến kế hoạch tài chính 2024

 

Các VC, NLĐ phát biểu ý kiến tại Hội nghị:

 

 

 

Hội nghị VC, NLĐ Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai năm 2023 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể VC, NLĐ trong toàn Phân hiệu, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2024.