Trong hai ngày 07 và 08/5/2024, tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì tổ chức lớp Tập huấn với chuyên đề “Nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ giảng dạy về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại tỉnh Gia Lai”. Tham dự lớp tập huấn có các giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, các cán bộ lâm nghiệp về thực hiện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao năng lực cho giảng viên, cán bộ kỹ thuật về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng để trong thời gian tới họ sẽ là những người thực hiện triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ rừng, cơ sở chế biến lâm sản về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

 

TS. Vũ Thành Nam, Cục Lâm nghiệp trình bày về một số Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý rừng bền vững.

Chương trình lớp tập huấn bao gồm: (1) Giới thiệu một số nội dung chính của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý rừng bền vững; (2) Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; (3) Giới thiệu hệ thống chứng chỉ rừng FSC và PEFC, hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS; (4) Cơ cấu Tổ chức nhóm và các nội dung quản lý nhóm, hướng dẫn Quản lý rừng bền vững hiện trường; (5) Các lỗi thường gặp trong quản lý rừng bền vững và trong quản lý bản đồ…; (6) Tham quan mô hình rừng thực hiện Quản lý rừng bền vững.

 

TS. Nguyễn Văn Thịnh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trình bày về hệ thống chứng chỉ rừng FSC và PEFC, hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS…

Sau 02 ngày làm việc, khóa tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra với sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của tất cả các thành viên trong suốt thời gian tập huấn.