Căn cứ Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 38-KH/ĐK ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 19/5/2022 Chi đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai Khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai trong năm 2021-2022 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tham dự Đại hội có tất cả các đoàn viên của Chi đoàn Phân hiệu.

Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi đoàn gồm có các đồng chí:

- Về phía Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai: TS. Ngô Văn Long - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai và các đồng chí trong Đảng ủy Phân hiệu.

- Về phía Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đồng chí Huỳnh Thị Lệ Bích - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí khách mời là viên chức quản lý của Phân hiệu.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng sau:

 Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; dự thảo Phương hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2024; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai; tiến hành thảo luận, nghe các tham luận, các ý kiến đóng góp của các đoàn viên và tiếp nhận, giải trình các ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2024; bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Phân hiệu Khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII,  nhiệm kỳ 2022 – 2027.

TS. Ngô Văn Long - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai phát biểu

Đại hội đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của TS. Ngô Văn Long - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai: TS. Ngô Văn Long đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Chi đoàn Phân hiệu trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đã yêu cầu BCH khóa mới nhìn nhận và đánh giá lại các mặt hạn chế, đề ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực cho phong trào Đoàn trong thời gian đến; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của đoàn viên là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn...

Đồng chí Huỳnh Thị Lệ Bích - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Lệ Bích - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai yêu cầu BCH khóa mới phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, đạo đức, phẩm chất, lối sống trong đoàn viên, sinh viên; các hoạt động phong trào cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Phân hiệu, chú trọng và triển khai nhiều chương trình trang bị kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi đoàn, trong đó xác định các buổi sinh hoạt đoàn phải có chủ đề, chủ điểm, phải hướng đoàn viên cùng tham gia trao đổi, thảo luận, cùng thống nhất nội dung hành động, tránh việc triển khai sinh hoạt một chiều.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi đoàn để tiếp tục lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2022 - 2024. Với tinh thần và trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu 07 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đoàn viên trong phân hiệu vào Ban Chấp hành khóa mới:

1. Cao Quốc Cường - Bí thư Chi đoàn lâm thời, Giảng viên Phòng CT và CTSV.

2. Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên BCH lâm thời, Giảng viên Phòng Đào tạo.

3. Vòng Vũ Ngọc Quỳnh - Đoàn viên, Nhân viên Phòng Tổ chức, Hành chính

4. Trần Công Luận - Đoàn viên, Giảng viên Trung tâm TN Mang Yang

5. Nguyễn Đức Huy - Ủy viên BCH lâm thời, sinh viên K65

6. Nguyễn Thị Khánh Vi - Đoàn viên, sinh viên K66

7. Lê Trọng Nghĩa - Đoàn viên, sinh viên K66

Đồng chí Cao Quốc Cường được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Hiển và Lê Trọng Nghĩa được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn Phân hiệu Khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024

 Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp với sứ mệnh to lớn đưa phong trào Đoàn Phân hiệu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn!

 Một số hình ảnh tại Đại hội: