Sáng ngày 07/4/2023 Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Phân hiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Tới dự Đại hội có Đ/c Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Phân hiệu; Đ/c Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; Đại diện các tổ chức đoàn thể trong Phân hiệu; các đồng chí trong BCH Đảng ủy Phân hiệu, lãnh đạo các đơn thuộc Phân hiệu cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Phân hiệu.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Huỳnh Nhân Trí, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trong giai đoạn 2020 – 2023; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Phân hiệu đã thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động; công tác tuyên truyền, vận động; công tác nữ công; tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động;… Các đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động của Phân hiệu đã nhiệt tình tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên và Công đoàn Phân hiệu tổ chức. Hàng năm phối hợp với ban Giám đốc Phân hiệu tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động; Xây dưng quy chế chi tiêu nội bộ...

Đ/c Huỳnh Nhân Trí, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo nhà trường và phân hiệu, Đ/c Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Phân hiệu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Công đoàn Phân hiệu đã đạt được; đánh giá cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, phúc lợi và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, viên chức và người lao động đặc biệt tạo được khối đại đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển nâng cao vị thế của Phân hiệu trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những thách thức mà Công đoàn Phân hiệu cần phối hợp, đồng hành cùng chuyên môn để giải quyết trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, nhằm tiếp tục đảm bảo sự phát triển của Phân hiệu theo chiến lược đã đề ra.

 

Đ/c Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Phân hiệu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các ý kiến chỉ đạo, thảo luận đã được Đại hội nghiêm túc tiếp thu. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Công đoàn Phân hiệu phải phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028; và bầu 01 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn Phân hiệu khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra cùng ngày đã bầu đồng chí Phạm Bá Tỏa - Trưởng Phòng TCKT được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu, đồng chí Phan Ngọc Phương - Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Kinh tế được tín nhiệm bầu chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”;  dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Trường ĐHLN, của Đảng ủy Phân hiệu, Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai phấn đấu và quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Với những kết quả trên, có thể khẳng định, Đại hội Công đoàn Phân hiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Đại hội: