Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025:

1.Đồng chí Bùi Thế Đồi - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
2.Đồng chí Nguyễn Quốc Phương - Phó Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy
3.Đồng chí Ngô Văn Long-  Phó Giám đốc, UV
4.Đồng chí Huỳnh Nhân Trí - Trưởng khoa Lâm Nghiệp, UV
5.Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Phòng TCHC, UV

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai:

TT

Chi bộ

Ban chấp hành

Chức vụ

1

Nông - Lâm

Ngô Văn Long

Phạm Thị Bích Liễu

Lê Thị Thu Hồng

Bí thư

Phó Bí thư

ủy viên

2

Kinh tế - Khoa học cơ bản

Phạm Thị Hoài

 

Bí thư

 

3

Chính trị và Công tác sinh viên

Vũ Văn Xuya

 

Bí thư

 

4

Hành chính

Nguyễn Quốc Khánh

Đỗ Phương Nam

Bí thư

Phó Bí thư

5

Đào tạo

Huỳnh Nhân Trí

Bí thư