Sáng 18/9/2020, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Vũ (công tác tại Phân hiệu ĐHLN tại tỉnh Gia Lai), chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1118/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế, gồm:

 

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Đặng Thái Dương

Chủ tịch HĐ

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

2

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Dương Viết Tình

Phản biện 2

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

4

PGS.TS. Hà Thị Mừng

Phản biện 3

Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT

5

TS. Hồ Thanh Hà

Thư ký HĐ

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

6

PGS. Bùi Thế Đồi

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Cao Thị Lý

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Tây Nguyên

Tên đề tài luận án "Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd) tại tỉnh Gia Lai". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Danh – Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Gia Lai; TS. Trần Minh Đức – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Vũ trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinhmã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đặng Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức trình bày của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án:  Đã nghiên cứu các đặc điểm hình thái, giám định loài và xác định tên khoa học, đặc điểm sinh trưởng và phát triển, đặc điểm tái sinh tự nhiên, đặc điểm phân bố và sinh thái..., các kết quả nghiên cứu về kiến thức bản địa trong sử dung và khai thác Thiên môn chùm, các mối đe dọa đến sự tồn tại của loài cây trong tự nhiên có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm cung cấp các cơ sở thực tiễn để bảo tồn và phát triển loài cây này tại tỉnh Gia Lai.

Luận án cũng đã xác định được những cơ sở khoa học và thực tiễn chủ yếu để bảo tồn và phát triển Thiên môn chùm ở Gia Lai theo hướng bền vững, cải thiên sinh kế cho người dân bản địa.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Văn Vũ đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, NCS Nguyễn Văn Vũ xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Giám đốc Đại học Huế cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Nguyễn Văn Vũ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án 

Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi lễ bảo vệ Luận án

NCS Nguyễn Văn Vũ bảo vệ luận án 

Hội đồng đánh giá luận án

Các đại biểu tham dự buổi lễ bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi thế Đồi - Phó Hiệu trưởng ĐHLN, Giám đốc Phân hiệu tại Gia Lai đại diện cơ quan của NCS phát biểu và tặng hoa chúc mừng tân TS

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng.