Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2021, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH) cho cán bộ giảng viên nhằm củng cố, cung cấp những kiến thức, kỹ năng về phương pháp NCKH để phục vụ cho việc giảng dạy và NCKH tốt hơn.

Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày 19, 20 tháng 4 năm 2021 với sự tham gia của 47 giảng viên và viên chức. NGND. GS. TS Phạm Văn Chương đã cung cấp một lượng kiến thức nhất định, phù hợp với khuôn khổ tập huấn, nhưng đảm bảo đầy đủ những kiến thức cần và đủ để người tham gia tập huấn hiểu sâu thêm về các phương pháp NCKH, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu cấp Trường, Tỉnh và Bộ.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, NGND. GS. TS Phạm Văn Chương đã trình bày khái quát về vai trò của NCKH và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu như: bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện hoạt động chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; trong đó cần lưu ý tính logic giữa việc xác định mục tiêu nghiên cứu phù hợp với việc chọn phương pháp và dự đoán kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: